Drive-through  -  Oil  -  8" x 10"

Drive-through  -  Oil  -  8" x 10"

Bayou Shadows  -  Oil  -  8" x 10"

Bayou Shadows  -  Oil  -  8" x 10"

Women's March (Houston, Texas)  -  Oil  -  60" x 20"

Women's March (Houston, Texas)  -  Oil  -  60" x 20"

Big Star Bar   -  Oil  -  10" x 8"

Big Star Bar   -  Oil  -  10" x 8"

Engagement   -  Oil  -  10" x 8"

Engagement   -  Oil  -  10" x 8"

Final Destination   -  Oil  -  8" x 10"

Final Destination   -  Oil  -  8" x 10"

Sidelined   -  Oil  -  8" x 10"

Sidelined   -  Oil  -  8" x 10"

Skyline   -  Oil  -  30" x 48"

Skyline   -  Oil  -  30" x 48"